Hải sản thiên nhi báo giá - Thiennhi.com


Hải sản thiên nhi báo giá - Thiên nhi

Hải sản thiên nhi báo giá - Thiennhi.com


Tôm Hùm Alaska


Tôm mini 380k / con (size 440-500grm)


Tôm  1kgs + 990k / kgs


Bào Ngư Úc : 1550k / kgs


Tôm Hùm Alaska


Tôm mini 380k / con (440-500grm)


Tôm  1kgs + 990k / kgs


Bào Ngư Úc : 1550k  kgs


Cua Pha Lê : 1850k / kgs (giảm từ 1950k / kgs)


Mua 1 Cua Pha Lê tặng 5 Con Bàu Ngư Hàn Quốc


Ốc Vòi Voi Vàng : 880k / kgs ( giá cũ 920k / kgs )


Ốc Vòi Voi Đen : 460k / kgs (giá cũ 520k / kgs )


Sò Điệp Nhật Sống : 650k


Cua King Đỏ: Giá giảm 1550k / kgs ( trước 1850k / kgs)


Tặng 5 con Bàu Ngư Hàn


Cua Huỳnh Đế Úc: 1050k/ kgs


Bào ngư HQ size 12: 1,150k / kgs


Bào ngư HQ size 17/18: 950k / kgs


Cá Bơn Hàn Quốc : 690k / kgs ( giảm từ 790k / kgs)


Ốc Bulot Sống : 520k / kgs


Cua Bắc Mỹ : 580k / kgs ( giảm từ 650k xuống còn 580k / kgs)


Hàng Đông Lạnh :


Chân Cua Tuyết size 4-6oz (5-7 con / kgs): 725k / kgs


Sò Điệp Nhật Đông Lạnh : 180k/ kgs


Mua 2 kgs chỉ có 320k/2 kgs


Cồi Sò Điệp Canada : 950k / kgs


Mua 2 kgs chỉ còn 1,850k / kgs


Hải Sâm Thịt Canada : 1,450k / gói (910grm / gói)


Ốc Bulot : 320k/ kgs .


Mua 2 kgs còn 600k


Thiennhi.com  0948002235

0 Reviews

TOTAL :
SHIPPING FEE :
GRAND TOTAL :

Thank . We received your oder.

Payment Method
Order ID
Date order
Total

Please make your payment directly via UPI transfer by scaning our below QR codes. Use your Order ID as the payment reference. Your order won't be shipped until the funds have cleared in our account.

Please make your payment directly into our bank account. Use your Order ID as the payment reference. Your order won't be shipped until the funds have cleared in our account.

Order detail:

Product Name:
Quantity:
Size:
Price:

Customer's detail:

Full name:
Email:
Phone number:
Postcode:
Address:
City:
State:
Country: